ARBETSMILJÖ

Vi lägger stort värde i att kunna erbjuda våra medarbetare en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Samtliga medarbetare inom DMT ansvarar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. Detta bidrar till ett större engagemang och en större trivsel, vilket i sin tur ger mer tillfredställda och effektiva medarbetare.

Miljö

Inom DMT finner vi det värdefullt att skona miljön så mycket som möjligt och därför är våra medarbetare medvetna om och bidragande till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Detta eftersträvas genom en kontinuerlig kunskapsutveckling, vilket leder till att DMT har möjlighet att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart sammhälle.

Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produktionsmetoder. Vårt mål är att alltid leverera enligt uppgjord överenskommelse till kund med högsta kvalitet. Vi efterstävar även att tillföra ett mervärde till levererade tjänster och produkter.